GRUIAN OCTAVIAN OVIDIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA

CONSULTANTA SI INSPECTIE

Municipiul Hunedoara, Strada ROTARILOR, Nr. 59, Judet Hunedoara
Cod postal 331116, Romania
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Codul unic de inregistrare 42393126

© Copyright 2020 Gruian Octavian Ovidiu Intreprindere Individuala

Servicii

Consultanță / inspecție la client pentru asigurarea cerințelor standardelor:
SR EN ISO 9001 - Sisteme de management al calităţii. CerinţeSR EN 1090 - Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu.SR EN ISO 3834 - Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. SR EN 15085 - Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi componentelor feroviare. SR EN ISO 9712 - Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructiveSR EN ISO 9606-1 - Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri
Consultanță / inspecție la client pentru :
pregătire a îmbinărilor sudate ( ex. SR EN ISO 9692-1)tăiere termică a materialelor ( ex. SR EN ISO 9013:2017 )
Pregătire și lansare în fabricație a comenzilor:
întocmire / verificare listă de materiale și cantitățiîntocmire / verificare desene de debitare și execuție
Control nedistructiv:
dimensional ( ex. SR EN ISO 13920 )vizual (ex. SR EN ISO 5817; SR EN ISO 10042 )
Lichide penetrante:
suduri ( ex. SR EN ISO 23277 )turnate (ex. SR EN 1371; SR ISO 9916 )forjate (ex. SR EN 10228-2 )lagăre cu alunecare ( ex. SR ISO 4386-3)țevi (ex. SR EN ISO 10893)
Particule magnetice:
suduri (ex. SR EN ISO 23278)turnate (ex. SR ISO 4986)forjate (ex. SR EN 10228-1)țevi de oțel (ex. SR EN 10246)
Ultrasunete:
suduri (ex. SR EN ISO 11666)grosimi (ex. SR EN 14127)produse plate (ex. SR EN 10160)turnate (ex. SR EN 12680)forjate (ex. SR EN 10228-3)țevi (ex. SR EN ISO 10893)

© Copyright 2020 Gruian Octavian Ovidiu Intreprindere Individuala

Certificari

Atestat pentru lucrul in condiții de sănătate si siguranța pentru sudură și tăiere termică No. HD /753935 (conform paragraf. 26 Arbejdstilsynet, DK) – 16.09.2015Certificat PT (lichide penetrante) nivel 2-No. 0438 – Prelucrarea metalelor; Inspecția înaintea si in timpul exploatării echipamentelor, instalaților si structurilor (conform : EN ISO 9712:2013) – 19.03.2025Certificat MT (particule magnetice) nivel 2-No. 0814 – Prelucrarea metalelor; Inspecția înaintea si in timpul exploatării echipamentelor, instalaților si structurilor (conform : EN ISO 9712:2013) – 12.03.2025Certificat VT (examinare vizuală) nivel 2-No. 1589 – Prelucrarea metalelor; Inspecția înaintea si in timpul exploatării echipamentelor, instalaților si structurilor (conform : EN ISO 9712:2013) – 11.11.2024Certificat Responsabil cu gestionarea deșeurilor – No. C /0150 (conform L 211 /25.11.2011) – 03.02.2014Certificat Operator introducere, validare si prelucrare date (Windows; Office) –No. I /00196532 (conform O.G. 129 /2000 republicata) – 23.01.2014Certificat UT (examinare cu ultrasunete) nivel 2-No. 0601 – Prelucrarea metalelor; Inspecția înaintea si in timpul exploatării echipamentelor, instalaților si structurilor (conform : EN ISO 9712:2013) – 19.05.2024Specialist in controlul calității produsului –No. 2 (conform TŰV Rheinland Romania) – 01.11.2010Atestat Examinare cu particule magnetice nivel 2 –No. A23 -2009 -016 (conform SR EN 473:2002) – 09.10.2009Atestat Instruire in inspecție vizuala –No. VT 2008-02-13 (conform SR EN 970 si EN 13018) – 08.12.2008Atestat Examinare cu lichide penetrante –No. A16 -2008 -013 (conform SR EN 473:2002) – 15.02.2008

© Copyright 2020 Gruian Octavian Ovidiu Intreprindere Individuala

CONTACT

telefon si whatsapp : 0720 301 851

email : [email protected]

© Copyright 2020 Gruian Octavian Ovidiu Intreprindere Individuala

GRUIAN OCTAVIAN OVIDIU INDIVIDUAL
ENTERPRISE

CONSULTANCY AND INSPECTION

Hunedoara City, ROTARILOR 59 Street, Hunedoara Country,
Postal Code 331116, Romania
Engineering activities and technical consultancy related to them
Unique Registration Code 42393126

© Copyright 2020 Gruian Octavian Ovidiu Intreprindere Individuala

Services

Consulting / inspection to the client to ensure the requirements of the standards:
SR EN ISO 9001 - Quality management systems. RequirementsSR EN 1090 - Execution of steel structures and aluminum structures.SR EN ISO 3834 - Quality requirements for fusion welding of metallic materialsSR EN 15085 - Railway applications. Welding of vehicles and railway componentsISO 9712 - Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnelISO 9606-1 - Qualification testing of welders — Fusion welding — Part 1: Steels
Consulting / inspection at the client for:
preparation of welded joints (eg SR EN ISO 9692-1)thermal cutting of materials (eg SR EN ISO 9013)
Engeenering - Preparation and launch into production orders:
drawing up / checking the list of materials and quantitiespreparation / verification of cutting and execution drawings
Non-destructive testing:
dimensional (eg SR EN ISO 13920)visual (eg SR EN ISO 5817; SR EN ISO 10042)
Penetrant:
welds (eg SR EN ISO 23277)castings (eg SR EN 1371; SR ISO 9916)forgings (eg SR EN 10228-2)plain bearings (eg SR ISO 4386-3)tubes (eg SR EN ISO 10893)
Magnetic particles:
welds (eg SR EN ISO 23278)castings (eg. SR ISO 4986)forgings (eg SR EN 10228-1)steel tubes (eg SR EN 10246)
Ultrasonic:
welds (eg SR EN ISO 11666)thickness (eg SR EN 14127)flat products (eg SR EN 10160)castings (eg. SR EN 12680)forgings (eg SR EN 10228-3)tubes (eg SR EN ISO 10893)

© Copyright 2020 Gruian Octavian Ovidiu Intreprindere Individuala

Certifications

Certificate VT (visual) level 2-No. 1589 - Industrial Sector (according: EN ISO 9712:2013) Certificate validity: 11.11.2024Certificate for working in health and safety conditions for welding and thermal cutting -No. HD / 753 935 (per paragraph. Arbejdstilsynet 26, DK) - 16/09/2015Certificate PT (penetrant) level 2-No. 0438 - Industrial Sector (according: EN ISO 9712:2013) - Certificate validity: 19.03.2025Certificate Responsible for Management of waste – No. C /0150 (according L 211 /25.11.2011) – 03.02.2014Certificate Operator input, validation and data processing (Windows, Office) -No. I / 00196532 (according O.G. 129/2000 republished) - 01/23/2014Certificate UT (ultrasonic testing) level 2-No. 0601 - Industrial Sector (according: EN ISO 9712:2013) Certificate validity: 19.05.2024Production quality control specialist - TŰV Rheinland Romania - No. 222-2010Magnetic particle testing certificate level 2 –No. A23 -2009 -016 (according SR EN 473:2002) – 09.10.2009Visual inspection certificate (welding) (according: EN 970/EN 13018) No. VT 2008-02-13

© Copyright 2020 Gruian Octavian Ovidiu Intreprindere Individuala

CONTACT

phone and whatsapp : +4 0720 301 851

email : [email protected]

© Copyright 2020 Gruian Octavian Ovidiu Intreprindere Individuala